Tesisat Plus Kasım 2016

Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi
Yayın Periyodu: Yılda 12 Sayı 

Tiraj: 10000 Adet. Fuar ve ilgili kongrelerde tiraj artırımı yapılır. 

Dağıtım: Kargo ile kişi veya şirket kurum ismine ambalajlı olarak yapılır. 

Yayın İçeriği: *Tesisat sektörü ile İlgili, Güncel Gelişmeler *Yasal Düzenlemeler *Dünyadan Son Gelişmeler *Söyleşiler *Ürün Tanıtımları *Teknik Tanıtımlar *Yapı Teknolojileri *Pompa Vana Sistemleri *Ürün Cihaz ve Uygulamaları *Soğutma *İzolasyon *Havalandırma *Su Proses *Otomasyon  

Yurt İçi Dağıtım Noktaları: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TSE, TUBİTAK, TEAŞ, TEDAŞ, BOTAŞ, şehirlerde ki gaz dağıtım kuruluşları ile bu kurum ve bakanlık kuruluşlarının ilgili daire başkanlıkları ve il müdürlükleri, Büyükşehir Belediyelerinin Fen İşleri, İmar Müdürlükleri, Sanayi kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, TTMD, DOSİDER, İZODER, TİMDER, POMSAD, TÜSİAD, GİAD, İSKİD, ESSİAD, GESİDER, TÜYAK, İSKAV gibi dernek ve vakıflar ile şehirlerdeki Sanayi ve Ticaret odaları, TMMOB, MMO, İMO, EMO gibi meslek odaları, 

Diğer Yayınlar